Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo št. 12/2019: E-trgovanje: mnogo izzivov v zvezi s pobiranjem DDV in carinskih dajatev še ni bilo odpravljenih

Slovene icpdf.png 3 MB
16/07/2019

EU spodbuja e-trgovanje, da bi zagotovila, da lahko podjetja in potrošniki kupujejo in prodajajo na mednarodnem trgu po spletu, tako kot to počnejo na lokalnih trgih. Za pobiranje DDV in carinskih dajatev za čezmejne transakcije e-trgovanja so odgovorne države članice. Sodišče je to revizijo izvedlo, ker vsak izpad pri pobiranju DDV in carinskih dajatev škodi proračunom držav članic in EU, saj ga morajo nadomestiti sorazmerno s svojim BND. Revizorji Sodišča so preučili, ali je Evropska komisija uvedla dober regulativni in nadzorni okvir za e-trgovanje v zvezi s pobiranjem DDV in carinskih dajatev ter ali nadzorni ukrepi držav članic pomagajo zagotoviti, da se DDV in carinske dajatve za e-trgovanje poberejo v celoti. Sodišče je ugotovilo, da kljub nedavnim pozitivnim spremembam EU zdaj teh zadev ne obravnava ustrezno, obravnavala pa je nekatere od slabosti, ugotovljene v svežnju o DDV pri e-trgovanju.

Sodišče je dalo več priporočil o tem, kako naj Evropska komisija in države članice bolje obravnavajo ugotovljene izzive in vzpostavijo dober regulativni in nadzorni okvir.