Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Poročilo o morebitnih pogojnih obveznostih, nastalih zaradi opravljanja nalog Enotnega odbora za reševanje, Sveta ali Komisije na podlagi uredbe, za proračunsko leto 2018

Slovene icpdf.png 1 MB
27/11/2019

Enotni mehanizem za reševanje je sistem EU za upravljanje reševanja propadajočih bank v euroobmočju, pri čemer je Enotni odbor za reševanje (SRB) osrednji akter. Druga pomembna akterja sta Komisija in Svet. Odbor nadzoruje enotni sklad za reševanje, ki se lahko uporabi pri reševanju bank. Evropsko računsko sodišče mora letno poročati o s tem povezanih pogojnih obveznostih.

Enotni sklad se doslej še ni uporabil, vendar obstajajo številna pravna izpodbijanja v zvezi s prvo odločitvijo o reševanju in drugimi odločitvami ter predhodnimi prispevki v enotni sklad za reševanje. Enotni odbor za reševanje je za proračunsko leto 2018 prijavil pogojne obveznosti, ki se nanašajo na pravna izpodbijanja v zvezi s predhodnimi prispevki, vendar nobenih takih, ki bi se nanašale na odločitev o reševanju. Sodišče sicer ni odkrilo dokazov, ki bi bili v nasprotju z oceno Enotnega odbora za reševanje, vendar daje dve priporočili v zvezi s tem, kako odbor poroča o pogojnih obveznostih.