Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Letni poročili za proračunsko leto 2019

Slovene icpdf.png 10 MB
10/11/2020

Evropsko računsko sodišče vsako leto revidira prihodke in odhodke proračuna EU ter daje mnenje o tem, koliko je zaključni račun zanesljiv ter koliko so prihodkovne in odhodkovne transakcije skladne z veljavnimi pravili in predpisi.

Skupna poraba EU za leto 2019 je znašala 159,1 milijarde EUR. To je 1 % bruto nacionalnega dohodka EU, kar je približno 2 % celotne javne porabe v državah članicah EU. O proračunu EU vsako leto odločata Evropski parlament in Svet v skladu s sedemletnimi finančnimi okviri. Leto 2019 je predzadnje leto sedanjega sedemletnega finančnega okvira.

Za pravilno porabo proračuna je poleg drugih institucij in organov EU odgovorna predvsem Evropska komisija. Pri približno dveh tretjinah porabe, v glavnem za naravne vire in kohezijo, pa si Komisija to odgovornost deli z državami članicami.

Revizorji Sodišča preizkusijo vzorce transakcij, da dobijo statistično oceno tega, koliko napake vplivajo na prihodke in različna področja porabe (stopnja napake).