Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Letno poročilo o agencijah EU za proračunsko leto 2019

Slovene icpdf.png 4 MB
22/10/2020

Evropsko računsko sodišče (Sodišče) vsako leto preuči zaključne račune vseh agencij, ki jih je ustanovila EU, njihove prejete prihodke in izvedena plačila. V tem dokumentu so povzeti rezultati revizij 41 agencij EU in drugih organov EU za proračunsko leto 2019.

Za neposredno povezavo na izjave o zanesljivosti (revizijsko mnenje) posamezne agencije EU kliknite na njeno ime na spodnjem zemljevidu.

Sodišče je leta 2019 izvedlo tudi prvo splošno oceno pogojev, ki jih je določila EU in s katerimi naj bi se zagotovilo, da agencije uspešno izvajajo njene politike v korist vseh državljanov. Za ogled poročila o reviziji smotrnosti poslovanja kliknite tukaj.

Povezave do posameznih letnih poročil o zaključnih računih agencij

Povezave do posameznih letnih poročil o zaključnih računih agencij