Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 20/2020: Boj proti revščini otrok: podpora Komisije bi morala biti bolj usmerjena

Slovene icpdf.png 1 MB
29/09/2020

Revščina otrok ostaja v EU resen problem, saj je revščini ali socialni izključenosti izpostavljen skoraj eden od štirih otrok. V študijah je bilo večkrat poudarjeno, da naložbe z razmeroma nizkimi finančnimi stroški v otroštvu lahko prinesejo koristi za vse življenje.

Sodišče se je odločilo izvesti to revizijo, saj je boj proti revščini otrok še vedno izziv v mnogih državah članicah. Cilj Sodišča je bil ugotoviti, ali je Komisija uspešno prispevala k prizadevanjem držav članic za zmanjšanje revščine otrok.

Ugotovilo je, da je relevantnost pravno nezavezujočih instrumentov Komisije po svoji naravi omejena, toda Komisija ima na voljo močnejša orodja. Vendar pomanjkanje razpoložljivih informacij, neposredno povezanih z revščino otrok, pomeni, da je bilo dejanski prispevek teh instrumentov k prizadevanjem držav članic za zmanjšanje revščine otrok težko ali celo nemogoče oceniti.