Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 19/2020: Digitalizacija evropske industrije: ambiciozna pobuda, katere uspeh je odvisen od stalne zavezanosti EU, vlad in podjetij

Slovene icpdf.png 4 MB
22/09/2020

Digitalizacija je povezana z večjo uspešnostjo podjetij, vendar podjetja EU ne izkoriščajo v celoti naprednih tehnologij za uvajanje inovacij. Leta 2016 je Komisija začela izvajati pobudo za digitalizacijo evropske industrije, katere cilj je bil okrepiti konkurenčnost EU na področju digitalnih tehnologij in omogočiti, da bo lahko vsako podjetje v Evropi v celoti izkoristilo digitalne inovacije.

Sodišče je ugotovilo, da je imela strategija Komisije za podporo digitalizacije evropske industrije dobro podlago in da so jo države članice podpirale, vendar je imela omejen učinek na strategije večine držav članic, ki jih je obiskalo Sodišče, in ni vsebovala informacij o načrtovanih izidih. Komisija je izvajala več dejavnosti, da bi podprla vzpostavitev in delovanje vozlišč za digitalne inovacije v državah članicah. Vendar je večina držav članic, ki jih je obiskalo Sodišče, le omejeno podpirala vozlišča za digitalne inovacije.

Dobre ravni širokopasovne povezljivosti so osnovni pogoj za digitalizacijo. V zadnjih letih je bil dosežen napredek, vendar vse države članice verjetno ne bodo izpolnile ciljnih vrednosti EU glede širokopasovnih povezav, ki jih je treba doseči do leta 2020, doseganje ciljnih vrednosti, določenih za leto 2025, pa bo še večji izziv.

Sodišče priporoča, naj Komisija skupaj z državami članicami sprejme nadaljnje ukrepe na področju financiranja, spremljanja, vozlišč za digitalne inovacije in širokopasovne povezljivosti.