Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 22/2020: Prihodnost agencij EU: potencial za več fleksibilnosti in sodelovanja

Slovene icpdf.png 6 MB
22/10/2020

​Medtem ko se je Sodišče v preteklosti osredotočalo na smotrnost poslovanja posameznih agencij, je to poročilo njegova prva splošna ocena pogojev, ki jih je določila EU, da bi podprla vse agencije EU pri izvajanju politik v korist državljanov. Z revizijo Sodišča je bilo ugotovljeno, da je potrebna večja prožnost pri vzpostavitvi, delovanju in morebitnem prenehanju agencij. Revizorji so ugotovili tudi, da nekatere agencije zaradi premajhne podpore držav članic, industrije, Komisije ali drugih agencij ne morejo v celoti opravljati svoje vloge. Sodišče priporoča Komisiji in agencijam, naj: bolj preudarno ovrednotijo koherenco agencij v celotnem času njihovega delovanja in ustrezno prilagodijo vire; ocenijo neučinkovitosti na področju upravljanja in izboljšajo poročanje o smotrnosti poslovanja, da ne bo osredotočeno samo na dejavnosti agencij, ampak tudi na njihov pomemben prispevek k izvajanju politik; ter olajšajo prizadevanja agencij za sodelovanje v njihovi vlogi centrov strokovnega znanja in povezovanja.

Sodišče vsako leto preuči tudi zaključne račune vseh agencij, ki jih je ustanovila EU, njihove prejete prihodke in izvedena plačila. Dokument, v katerem so povzeti rezultati revizije računovodskih izkazov za 41 agencij EU in drugih organov EU za leto 2019, je na voljo tukaj.