Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 23/2020: Evropski urad za izbor osebja: čas za prilagoditev izbirnega postopka spreminjajočim se zaposlitvenim potrebam

Slovene icpdf.png 3 MB
29/10/2020

Natečaji, ki jih organizira Evropski urad za izbor osebja (EPSO), so vstopna točka do poklicne poti v javni upravi EU. Institucije EU so času spreminjajočih se zaposlitvenih potreb in zmanjševanja števila zaposlenih začele dvomiti, ali so natečaji za izbiro novega osebja še vedno ustrezni. Sodišče je ugotovilo, da so natečaji, ki jih je izvedel urad EPSO, institucijam na splošno zagotovili zadovoljitev njihovih potreb po zaposlitvi splošnih profilov, vendar se je izkazalo, da so manj učinkoviti in uspešni pri zaposlovanju strokovnjakov. Sodišče izreka več priporočil, namenjenih izboljšanju izbirnega postopka, uvedbi novega okvira za izbiranje strokovnjakov in izboljšanju zmogljivosti urada EPSO za prilagajanje hitro spreminjajočemu se okolju zaposlovanja.

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.