Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Pregled št. 06/2020: Tveganja, izzivi in priložnosti v odzivu gospodarske politike EU na krizo zaradi COVID-19

Slovene icpdf.png 10 MB
09/12/2020

Evropska unija in njene države članice so izvedle vrsto različnih ukrepov za omejevanje in zmanjšanje gospodarske škode, ki jo povzroča pandemija COVID-19. Ta dokument je celovit pregled ukrepov, sprejetih do junija 2020 na nacionalni ravni in do avgusta 2020 na ravni EU. Poleg tega so v njem poudarjena tveganja, izzivi in priložnosti za prihodnost gospodarskega usklajevanja EU.