Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Pregled št. 02/2021:  Ukrepi EU za obravnavanje nizke ravni digitalnih znanj in spretnosti

Slovene icpdf.png 3 MB
23/02/2021

V današnjem svetu je primerna raven digitalnih znanj in spretnosti vse bolj pomembna, in sicer tako v poklicnem kot zasebnem življenju. Leta 2019 veliko odraslih v EU ni imelo osnovnih digitalnih znanj in spretnosti, kar kaže na „digitalni razkorak” med odraslimi s temi znanji in spretnostmi ter tistimi, ki jih nimajo. V zadnjih letih je bil pri zmanjševanju tega razkoraka dosežen le majhen napredek.

Evropsko računsko sodišče je v tem pregledu preučilo ukrepe EU za izboljšanje razmer in njene načrte za obdobje 2021–2027. Čeprav je EU okrepila usmerjanje in podporo, ki ju zagotavlja državam članicam, je bilo razmeroma malo projektov, ki jih financira EU, osredotočenih na osnovna digitalna znanja in spretnosti odraslih. Evropsko računsko sodišče je na podlagi analize poudarilo glavne izzive, s katerimi se bo EU v prihodnosti srečevala pri odpravljanju digitalnega razkoraka.