Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->

did

Pregled št. 03/2021: Finančni prispevki, ki jih države nečlanice EU zagotavljajo EU in državam članicam

Slovene icpdf.png 9 MB
27/04/2021

V tem pregledu so preučeni finančni prispevki, ki jih države nečlanice EU zagotavljajo EU in njenim državam članicam.

Prispevki za EU omogočajo državam nečlanicam EU sodelovanje v programih in dejavnostih EU. Razdeljeni so med skoraj 30 programov. Poleg tega države Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA) zagotavljajo sredstva neposredno več državam članicam EU kot del splošnih sporazumov, sklenjenih med državami Efte in EU, ki urejajo dostop teh držav do notranjega trga EU.

Sodišče v pregledu poudarja nekatere ključne izzive, od katerih se eden nanaša na izstop Združenega kraljestva iz EU in njegov učinek na prispevke, ki jih plačujejo države nečlanice EU. Poleg tega bo izziv za EU uporabiti koristi notranjega trga kot vzvod za finančne prispevke v prihodnjih pogajanjih z državami Efte.