Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 10/2021: Vključevanje vidika spola v proračunu EU: čas je, da se z besed preide na dejanja

Slovene icpdf.png 2 MB
26/05/2021

Vključevanje vidika spola pomeni dejavno spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi v vseh fazah ter na vseh področjih oblikovanja in izvajanja politik. EU mora v skladu s Pogodbo v vseh svojih dejavnostih spodbujati enakost med ženskami in moškimi, kar je podlaga za vključevanje vidika spola. Sodišče je pri tej reviziji ocenilo, ali se je od leta 2014 v proračunu EU vključeval vidik spola za spodbujanje enakosti med ženskami in moškimi. Zaključilo je, da Komisija še ni izpolnila svoje zaveze o vključevanju vidika spola v proračunu EU. Sodišče daje priporočila za izboljšanje okvira Komisije za podporo vključevanju vidika spola in za povečanje upoštevanja enakosti spolov pri pripravi proračuna EU.

​Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.