Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 15/2022: Ukrepi za povečevanje udeležbe v programu Obzorje 2020 so bili dobro zasnovani, vendar bodo trajnostne spremembe večinoma odvisne od prizadevanj nacionalnih organov

Slovene icpdf.png 4 MB
15/06/2022

Za odpravo inovacijskega razkoraka so bili s programom Obzorje 2020 uvedeni posebni ukrepi za povečevanje udeležbe, s katerimi se je zagotovila podpora državam članicam, ki zaostajajo na področju raziskav in inovacij. Sodišče je preučilo, ali so ti ukrepi ustrezali svojemu namenu.

Sodišče ugotavlja, da so bili ukrepi za povečevanje udeležbe dobro zasnovani za obravnavanje omejene udeležbe držav s potencialom za izboljšanje raziskovalne odličnosti v okvirnih programih za raziskave in inovacije, vendar so za trajnostne spremembe potrebna prizadevanja na nacionalni ravni. Zmožnost instrumenta za podporo politikam, da te spremembe spodbudi, je bila omejena.

Sodelovanje v ukrepih za povečevanje udeležbe je bilo neenakomerno, financirani projekti pa so na začetku sicer kazali obetavne rezultate, vendar obstajajo težave pri dopolnilnem financiranju in trajnostnosti.

Sodišče Komisiji priporoča, naj okrepi uporabo instrumenta za podporo politikam, si prizadeva za bolj uravnoteženo sodelovanje v ukrepih za povečevanje udeležbe, olajša razpoložljivost dopolnilnega financiranja, poveča zmogljivost za izkoriščanje rezultatov projektov in izboljša spremljanje.

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.