Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Posebno poročilo 16/2022: Podatki v skupni kmetijski politiki - Potencial velepodatkov za vrednotenje politike ni povsem izkoriščen

Slovene icpdf.png 3 MB
28/06/2022

Uporaba pristopa, ki temelji na dokazih, pri odločitvah o politikah zahteva različne podatke iz različnih virov in naknadno analizo. Sodišče je ocenilo, ali Komisija dobro uporablja podatke in analitiko za zasnovo, spremljanje in vrednotenje skupne kmetijske politike, ki pomeni več kot tretjino proračuna EU. Ugotovilo je, da je Komisija sprejela več pobud za boljšo uporabo obstoječih podatkov, vendar ovire za najboljšo možno uporabo zbranih podatkov še vedno obstajajo. Zaradi ovir, kot so pomanjkanje standardizacije in omejitve zaradi združevanja podatkov, sta razpoložljivost in uporabnost podatkov manjši. Sodišče daje več priporočil, vključno z izboljšanjem uporabe razčlenjenih podatkov držav članic.

Posebno poročilo Sodišča v skladu z drugim pododstavkom člena 287(4) PDEU.