-->

Področja politike

Sodelovanje z odbori Evropskega parlamenta

Sodišče ugotovitve svojih revizij smotrnosti predstavlja v posebnih poročilih in pregledih na mnogih različnih področjih EU.

V tem oddelku so za vsak odbor Evropskega parlamenta predstavljena najbolj relevantna posebna poročila in pregledi za obdobje 2019–2024.

Člani in revizorji Evropskega računskega sodišča so pripravljeni in voljni razpravljati o svojih ugotovitvah in priporočilih neposredno z vsemi odbori Evropskega parlamenta, med zaslišanji ali na delavnicah, ali s političnimi skupinami Evropskega parlamenta.

Kliknite na spodnje povezave, če želite videti, za katere odbore Evropskega Parlamenta so poročila Sodišča najbolj relevantna.