-->

Promet in turizem

 

Promet in mobilnost sta bistvo evropskega projekta. Evropski projekti na področju prometa, ki jih neposredno izbere in sofinancira Evropska komisija, se financirajo v okviru podrazdelka proračuna EU Konkurenčnost za rast in delovna mesta. Kljub temu se večina finančnih sredstev EU za prometne projekte še vedno zagotavlja iz proračuna za področje kohezije.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. V prihodnjih letih bo digitalna revolucija pomembno vplivala na pretok prometa, in sicer zaradi svojega vpliva na logistične verige in sprememb v vedenju potrošnikov. V Evropi je treba zgraditi, prilagoditi in vzdrževati prometno infrastrukturo, da bo zadostovala za pričakovani pretok prometa. Za to bodo v prihodnjih letih potrebne obsežne javne naložbe in novi pristopi k financiranju teh naložb. Hkrati bodo okolju prijazne rešitve, kot so električna vozila in tehnologije za skupne vožnje, postale pomembnejše, vlade pa bodo morale prilagoditi infrastrukturo in prometne sisteme.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.