-->

Ekonomske in monetarne zadeve

 

Gospodarska in finančna kriza je razkrila slabosti gospodarskega upravljanja EU in stalna tveganja za evropski finančni in bančni sistem. Tako kot odbor ECON želi tudi Sodišče zagotoviti, da se izkušnje, pridobljene v tem obdobju, čim uspešneje prenesejo na vseh ravneh.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. Glede na zastal proces globalizacije in vse manjšo podporo sistemu prostega trga po gospodarski krizi Sodišče pričakuje, da se bodo izzivi za fiskalno vzdržnost in ranljivost finančnega sektorja nadaljevali. Zaradi vzpona Kitajske in drugih bodočih svetovnih gospodarskih sil obstaja tveganje, da bi se lahko relativna konkurenčnost gospodarstva EU še poslabšala.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.