-->

Kultura in izobraževanje

 

Vlaganje v izobraževanje je bistveno za izboljšanje produktivnosti delovne sile, strokovni razvoj in gospodarsko rast. Ob upoštevanju tega je Evropski socialni sklad za podporo izobraževalnim ukrepom med letoma 2014 in 2020 prispeval skoraj 34 milijard EUR. V številnih poročilih Sodišča z različnih področij zaposlovanja in socialne politike je izobraževanje ponavljajoča se tema.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. Napoveduje številne trende, zaradi katerih se bo izobraževanje, kot ga poznamo, spremenilo. Računalniška pismenost bo še pomembnejša, kot že je, v izobraževalnem sektorju pa bo zato moralo priti do ponovnega razmisleka o učnih načrtih. Zaradi izobraževalnega sistema, ki potreb naše spreminjajoče se sodobne družbe ne obravnava ustrezno, bi se lahko problem v zvezi z neustreznimi tehničnimi znanji in spretnostmi starejših generacij še povečal.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.