-->

Človekove pravice

Vrednote človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic so vključene v pogodbe EU.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. V 21. stoletju bo geostrateške razmere zaznamovalo rivalstvo med avtokracijo in demokracijo. Mednarodni red, ki temelji na pravilih, je pod vse večjim pritiskom, Evropa pa je zagovornica večstranskega sodelovanja, človekovih pravic, pravne države in demokratičnih vrednot. Avtoritarne države bodo vse pogosteje še naprej poskušale spodkopati temeljna demokratična načela, kot sta pravna država in varstvo človekovih pravic.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.