-->

Zunanje zadeve

EU je globalni akter, v predlaganem novem proračunu EU za obdobje 2021–2027 pa je predvideno znatno povečanje sredstev za zunanje delovanje na skupno približno 123 milijard EUR. Sodišče v svojih poročilih o tem področju preučuje porabo v določenih državah in obravnava horizontalna vprašanja.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. Mednarodni red, ki temelji na pravilih, je pod vse večjim pritiskom, Evropa pa je zagovornica večstranskega sodelovanja, človekovih pravic in liberalnih vrednot. Številni strokovnjaki predvidevajo, da bo geostrateške razmere v 21. stoletju zaznamovalo rivalstvo med avtokracijo in demokracijo. Avtoritarne države bodo vse pogosteje poskušale spodkopati temeljna demokratična načela, kot sta pravna država in varstvo človekovih pravic.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.