-->

Davčne zadeve

 

Pododbor za davčne zadeve (FISC) in Sodišče imata skupno poslanstvo; oba si namreč prizadevata za finančno odgovorno in transparentno EU, v kateri so zaščiteni finančni interesi državljanov. S poštenim in uspešnim obdavčevanjem na celotnem enotnem trgu se povečuje gotovost za davkoplačevalce ter krepijo naložbe in konkurenca.

Sodišče je kot revizor EU usmerjeno v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov EU, vključno s tistimi na področju davčnih zadev.