-->

Zaposlovanje in socialne zadeve

 

Sodišče se v svojih poročilih osredotoča na številna vprašanja na področju ustvarjanja delovnih mest in socialne pravičnosti.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. Trg dela EU ima težave zaradi preteklih trendov, ki vključujejo dolgotrajno brezposelnost in brezposelnost mladih, nizkokakovostno zaposlitev, delo za krajši delovni čas in začasno zaposlitev ter vpliv demografskih sprememb in migracij. Zaradi napredka na področju tehnologije so potrebna nova znanja in spretnosti, pomanjkanje tehničnih znanj in spretnosti med delavci pa je vse večji problem v Evropi, zlasti pri srednji in starejši generaciji. Poleg tega bodo do leta 2020 več kot polovico delovne sile sestavljale osebe, ki so odrasle v povezanem in mobilnem okolju.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.