-->

Notranji trg in varstvo potrošnikov

Prost pretok blaga in storitev sta dve od štirih temeljnih svoboščin Unije. Revizijsko delo Sodišča na tem področju spada v podrazdelek proračuna EU Konkurenčnost za rast in delovna mesta.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. Mednarodna pravila, prosta trgovina in multilateralizem so temeljna načela EU. Zaradi nastajajočega trenda protekcionizma se bodo ta načela znašla pod pritiskom, in sicer zaradi novih predstav o tem, kaj bi se moralo s prosto trgovino doseči in za katere skupine naj bi štela za pravično ter kako so porazdeljeni njeni stroški in koristi.

Po drugi strani pa imajo nacionalna gospodarstva na notranjem trgu EU več koristi, če je zunaj EU manj priložnosti za trgovino. Vendar je več kot 20 let po začetku pobude za enotni trg še vedno treba odpraviti številne ovire za prosti pretok blaga in storitev med državami članicami.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.