-->

Regionalni razvoj

Kohezijska politika predstavlja pomemben delež porabe iz proračuna EU in javnih naložb v številnih državah članicah. Sodišče redno poroča o zasnovi, izvajanju in spremljanju kohezijskih programov in projektov.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. Ekonomska in socialna kohezija sta bistveni za EU. Visoka in naraščajoča neenakost bi lahko v številnih pogledih škodila našim družbam, tudi v smislu gospodarske rasti, in ovirala kohezijo. V prihodnjih letih se bo povečal pritisk na uspešnost in učinkovitost kohezijske politike in politike za razvoj podeželja glede zmanjševanja regionalnih neenakosti. Hkrati se s porabo za kohezijo podpirajo tudi drugi cilji politike EU, v programskem obdobju 2021–2027 pa bo vse bolj vezana na evropski semester.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.