-->

Razvoj

Evropska unija je največji donator pomoči na svetu. Sodišče je v svojih revizijskih poročilih preučilo porabo v posameznih državah in obravnavalo horizontalna vprašanja.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. Zahodni blok je trenutno v fazi relativnega upada, medtem ko imajo druge države, kot sta Kitajska in Indija, v mednarodni politiki s svojim vplivom na svetovne politike na področjih energije, podnebja, varnosti, trgovine in razvoja vse večjo vlogo. Stabilnost in gospodarski razvoj sta bistvena za zmanjšanje migracijskega pritiska iz Afrike na Evropo in eden od razlogov, zakaj je cilj politike EU zmanjšati napetosti v afriških državah in med njimi. Hkrati pa pojav novih akterjev ogroža tradicionalno gospodarsko vlogo EU na tem geografskem območju.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.