-->

Pravne zadeve

Naša Unija temelji na nizu skupnih vrednot in pravni državi. Tako kot Parlament tudi Sodišče meni, da bi morali obstoječi mehanizmi na ravni EU zagotavljati, da sta zakonodaja in financiranje EU tesno povezana. Boljša zakonodaja in učinkovitost ter stroškovna učinkovitost pri izvajanju politik in programov sta dve plati iste medalje.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. V prihodnjih letih pričakuje, da bodo Evropska komisija, Parlament in Svet zakonodajo EU še naprej pripravljali na podlagi načel za boljše pravno urejanje. Hkrati bodo oblikovalci politik zaradi novih tehnologij in znanstvenega napredka postavljeni pred pravna, etična in socialna vprašanja. Zaradi napredka na področju umetne inteligence in spreminjana genoma se bo število etičnih dilem povečalo, s pravnim okvirom pa morda ne bo vedno mogoče dohajati razvoja. Večja uporaba podatkovne analitike bo obremenila pravne in regulativne okvire.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.