-->

Peticije

Evropski parlament ima ključno vlogo pri prepoznavanju težav v zvezi z izvajanjem pravnega reda EU v državah članicah ter skrbi državljanov in prebivalcev EU na splošno. Čeprav Sodišče z večino svojih revizij preverja, ali države članice ravnajo skladno s pravom EU kot pogoj za prejemanje plačil iz proračuna EU, lahko preuči tudi, kako Komisija izvaja svoje nadzorne dejavnosti in poroča o njih.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. Zahteve po transparentnosti in udeležbi v vladnem in javnem odločanju so vse glasnejše. Družbeni mediji so prinesli nove oblike politične razprave. Vlade so zagotovile uradne spletne kanale, po katerih lahko državljani prijavijo kazniva dejanja, komentirajo politike ali vložijo peticije za spremembo. E-uprava postaja preobrazbeni dejavnik, ki sega na več področij in s katerim se podpira zmožnost vlad za zagotavljanje storitev.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.