-->

Ustavne zadeve

Pomisleki odbora AFCO glede institucionalnih vidikov procesa evropskega povezovanja in delo Sodišča v zvezi s finančnim upravljanjem EU se lahko obravnavajo kot medsebojno dopolnilni.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. Zaradi širjenja spletnih medijev, inovacij in boljše stroškovne učinkovitosti, ki jo ljudje opažajo na drugih področjih življenja, se je transparentnost delovanja javne uprave povečala, kar pa še naprej povečuje pričakovanja glede javnih storitev. Vse večja pričakovanja v zvezi z odprtostjo vlad in EU so še posebej zahtevna glede na to, da državljani menijo, da so institucije oddaljene od njih.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.