-->

Varnost in obramba

 

Zaradi manj stabilne geopolitične ureditve in pojavitve novih varnostnih groženj v vseh državah članicah obstaja velik javni interes za obrambo. Za programsko obdobje 2021–2027 je Komisija ustanovila Evropski obrambni sklad za podporo skupnih obrambnih projektov EU, ki se podpirajo tudi iz nacionalnih proračunov držav članic za obrambo.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. Tri desetletja po koncu hladne vojne se zaradi vse bolj nestanovitnih svetovnih razmer pojavlja nova vrsta asimetrične grožnje. Vzrok za take grožnje niso le teroristične in druge ekstremistične skupine, hudodelske združbe in sovražne države, ampak tudi pandemije. EU sedaj ni dobro pripravljena na morebitne varnostne incidente v zvezi s kibernetsko varnostjo, hibridnim vojskovanjem in uporabo družbenih medijev kot orožja. Hkrati bo EU in njenim državam članicam vse težje doseči večstranske ali dvostranske sporazume, Evropejci pa bodo morali svojo varnost in obrambo upravljati in financirati sami.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.