-->

Mednarodna trgovina

Carinska unija EU je postala največji trgovinski blok na svetu. Sodišče se je v svojih poročilih osredotočilo na fizično infrastrukturo, ki omogoča trgovino EU z ostalim svetom, in na finančne postopke, na katerih temelji.

Sodišče kot revizor EU zre tudi v prihodnost, da bi pomagalo pri reševanju ključnih izzivov, s katerimi se bo EU srečevala v prihodnosti. Mednarodna pravila, prosta trgovina in multilateralizem so temeljna načela EU. Zaradi nove gospodarske dinamike bo EU verjetno morala prilagoditi svoje trgovinske odnose, nadalje spodbujati svoje temeljne vrednote v svojih trgovinskih partnerstvih in postati konkurenčnejša v svetovnem gospodarstvu ali pa bo tvegala zmanjšanje zunanje trgovine.

Sodišče bo vse te dejavnike upoštevalo pri izbiri revizijskih nalog in dajanju priporočil za prihodnost.