Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport nr 18/2014: EuropeAids system för utvärdering och resultatinriktad övervakning

Särskild rapport nr 18/2014: EuropeAids system för utvärdering och resultatinriktad övervakning

Swedish icpdf.png 563 KB
11-12-2014

Utvärdering och resultatinriktad övervakning (ROM) ingår i EuropeAids ram för ansvarsutkrävande i fråga om resultat. Revisionsrätten konstaterade att EuropeAids system för utvärdering och resultatinriktad övervakning inte är tillräckligt tillförlitliga. Generellt sett är funktionerna för utvärdering och resultatinriktad övervakning väl organiserade. En del brister i systemens utformning och tillämpning begränsar dock EuropeAids kapacitet att bedöma och rapportera om EU:s politiska resultat.