Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Särskild rapport nr 11/2015: Förvaltas partnerskapsavtalen om fiske väl av kommissionen?

Swedish icpdf.png 3 MB
20-10-2015

Europeiska unionen (EU) förhandlar fram avtal med kustländer för att EU:s fartyg ska få rätt att fiska och för att stödja styrningen och en hållbar utveckling av den lokala fiskesektorn. Revisionsrätten drog slutsatsen att avtalen i allmänhet förvaltas väl av Europeiska kommissionen men att det krävs vissa förbättringar. De kvantiteter fisk som förhandlades fram med kustländerna översteg regelbundet EU‑flottans faktiska utnyttjande, vilket gör avtalen relativt sett dyrare än väntat för EU. Övervakningen av fångstdata och tillståndsförfarandena var inte tillräckligt solida, och villkoren för stödet till en hållbar utveckling av den lokala fiskesektorn behövde bli tydligare och stödet samordnas bättre och bli mer förenligt med EU:s övriga utvecklingsstöd.