Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport nr 15/2015: EU‑mekanismen för energiinvesteringar i AVS‑staterna och stöd till förnybar energi i Östafrika

Swedish icpdf.png 1 MB
03-12-2015

​År 2004 hade närmare två miljarder människor i
utvecklingsländerna inte tillgång till tillräckliga och
hållbara energitjänster till överkomliga priser, vilket
är en förutsättning för att utvecklingsmålen ska nås.
EU‑mekanismen för energiinvesteringar i AVS‑staterna
inrättades i juni 2005 med syftet att främja fattigas tillgång till
moderna energitjänster på landsbygden och i städernas
utkanter, med starkt fokus på Afrika söder om Sahara och
förnybar energi. I vår rapport konstaterar vi att kommissionen
i huvudsak har varit framgångsrik men kunde ha använt
EU‑mekanismen för energiinvesteringar i AVS‑staterna bättre
för att öka tillgången till förnybar energi för de fattiga
i Östafrika. Vi lägger fram ett antal rekommendationer för att
säkerställa noggrannare projekturval, bättre övervakning och
bättre utsikter för hållbara projekt.