Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport nr 07/2016: Hur Europeiska utrikestjänsten förvaltar sina fastigheter runtom i världen

Swedish icpdf.png 1 MB
28-04-2016

​Europeiska utrikestjänsten tillhandahåller kontors-fastigheter för EU:s personal och residens för delegationscheferna vid omkring 140 EU-delegationer runtom i världen. I denna rapport granskade revisionsrätten huruvida fastigheterna tillgodoser utrikestjänstens behov och ger valuta för pengarna. Vidrar slutsatsen att fastigheterna i regel tillgodoser utrikestjänstens behov men att de i vissa fall inte ger bästa valuta för pengarna: ytan i merparten av kontoren är för stor, utrikestjänsten äger fastigheter som den inte längre använder och de avgifter som vissa organisationer som hyr lokaler av delegationerna betalar täcker inte alla kostnader. Revisionsrätten granskade orsakerna till dessa brister och lämnar rekommendationer för att stärka systemen, särskilt med tanke på utrikestjänstens planer på att investera i att köpa i stället för att hyra fastigheter.