Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport nr 32/2016: EU:s stöd till Ukraina

Swedish icpdf.png 846 KB
07-12-2016

I den här rapporten granskar revisionsrätten om kommissionens och Europeiska utrikestjänstens stöd var ändamålsenligt och bidrog till Ukrainas utveckling mot att bli en väl styrd stat när det gäller förvaltningen av offentliga finanser, kampen mot korruption och gassektorn under perioden 2007–2015.

Generellt var EU-stödet till Ukraina delvis ändamålsenligt på de tre områdena. Fram till 2014 hade EU-stödet begränsad inverkan. Trots nysatsningen på reformer sedan 2014 är resultaten hittills instabila. I rapporten lämnar revisionsrätten fem rekommendationer om hur EU-stödet kan förbättras.