Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport nr 14/2018: EU:s kompetenscentrum på det kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära området: ytterligare förbättringar behövs

Swedish icpdf.png 5 MB
19-06-2018

EU-initiativet i fråga om CBRN-kompetenscentrum är den viktigaste stödordningen för att minska kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära risker som härrör från länder utanför EU. Även om riskerna är små finns det tecken som tyder på att de ökar, och om de skulle förverkligas skulle de kunna få stor effekt på den globala hälsan, miljön och ekonomin. Initiativets mål är att förbättra partnerländernas kapacitet med hjälp av kapacitetsuppbyggnadsprojekt och ett samarbetsnätverk. Vi undersökte om EU:s initiativ om kompetenscentrum på CBRN-området hade minskat CBRN-hoten och kom fram till att så var fallet, men att många utmaningar återstår. Vi lämnar ett antal rekommendationer om hur initiativet kan förbättras.