Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport nr 22/2018: Mobilitet inom Erasmus+: miljontals deltagare och mångfasetterat EU-mervärde, men resultatmätningen måste förbättras

Swedish icpdf.png 4 MB
06-09-2018

Erasmus+ är ett välkänt och framgångsrikt EU-varumärke. Mellan 2014 och 2020 kommer programmet att tillhandahålla stöd värt över 16 miljarder euro inom områdena allmän utbildning och yrkesutbildning, ungdom och idrott. Vi bedömde resultatet och det europeiska mervärdet av ”Mobilitet i utbildningssyfte”, en central åtgärd inom Erasmus+ som får över hälften av den totala budgeten och har utnyttjats av över två miljoner studenter och yrkesverksamma.

Vår övergripande slutsats är att Erasmus+ har inverkat positivt på deltagarnas attityd till EU och skapar många former av europeiskt mervärde som enskilda länder inte skulle kunna uppnå om de agerade själva.

Men vi konstaterade att det är svårt att mäta resultat eftersom indikatorerna inte helt motsvarar målen. Vi konstaterade också att tillämpnings- och rapporteringsprocesserna, trots vissa förenklingar, fortfarande är komplexa.