Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport nr 27/2018: Faciliteten för flyktingar i Turkiet: till bra hjälp, men förbättringar behövs för att få mer valuta för pengarna

Swedish icpdf.png 3 MB
13-11-2018

Faciliteten för flyktingar i Turkiet är EU:s svar på Europeiska rådets uppmaning om en betydande ökning av det finansiella stödet till flyktingar i Turkiet. Det är en mekanism för att samordna och effektivisera bistånd från EU och EU:s medlemsstater. I vår revision undersökte vi om faciliteten ger ändamålsenligt stöd till flyktingar i Turkiet och tittade då främst på hur faciliteten administreras och på de resultat som uppnåtts hittills i det humanitära arbetet. Vi kunde konstatera att man under hård press snabbt lyckades mobilisera tre miljarder euro till faciliteten för flyktingar i Turkiet för snabba insatser i flyktingkrisen. Målet att samordna insatserna på ett ändamålsenligt sätt uppnåddes dock inte helt och hållet. De granskade projekten gav bra hjälp till flyktingarna. De flesta av projekten har uppnått sin output, men hälften av dem har ännu inte uppnått förväntade utfall. Vi kunde även se att det fanns utrymme för ökad effektivitet i kontantstödsprojekten. Vi drar därför slutsatsen att faciliteten kunde ha haft mer ändamålsenlig verkan och att det skulle gå att få mer valuta för pengarna.