Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport nr 35/2018: Insyn i EU-medel som förvaltas av icke-statliga organisationer: mer måste göras

Swedish icpdf.png 2 MB
18-12-2018

Icke-statliga organisationer är viktiga aktörer i genomförandet av EU:s budget. Mellan 2014 och 2017 anslog kommissionen cirka 11,3 miljarder euro som skulle förvaltas av icke-statliga organisationer inom många olika EU-politikområden. Vi granskade insynen i EU-medel som förvaltas av icke-statliga organisationer och koncentrerade oss på yttre åtgärder, som är det största politikområdet där EU-medel förvaltas av icke-statliga organisationer. Vi fann att kommissionens identifiering av enheter som icke-statliga organisationer i sina system inte är tillförlitlig. Vi bedömde att kommissionens val av projekt som leddes av icke-statliga organisationer i allmänhet var transparent. Några granskade FN-organs processer för att välja ut icke-statliga organisationer var dock inte transparenta. Kommissionen samlar inte alltid in och kontrollerar heltäckande information om alla icke-statliga organisationer som får stöd. Informationen om EU-medel som förvaltas av icke-statliga organisationer offentliggörs i flera system, men den redovisade informationen är begränsad. Vår slutsats är att kommissionen inte var tillräckligt transparent i fråga om EU-medel som förvaltas av icke-statliga organisationer, och att mer måste göras för att förbättra insynen. Vi formulerade också ett antal rekommendationer om hur insynen i EU-medel som förvaltas av icke-statliga organisationer kan förbättras.