Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Årsrapport om EU:s byråer för budgetåret 2019

Swedish icpdf.png 4 MB
22-10-2020

​Varje år granskar revisionsrätten räkenskaperna för alla byråer som EU har inrättat, de intäkter de har haft och de betalningar de har gjort. I detta dokument sammanfattas resultaten från revisionen avseende budgetåret 2019 av EU:s 41 byråer och andra organ.

För att gå direkt till vår enskilda revisionsförklaring (revisionsuttalande) om en viss EU-byrå kan du klicka på byråns namn på kartan.

Under 2019 gjorde revisionsrätten också för första gången en övergripande bedömning av de villkor EU har satt upp för att säkerställa att byråerna ändamålsenligt levererar politik som är till nytta för alla medborgare. Rapporten från effektivitetsrevisionen finns här.

Länkar till de enskilda årsrapporterna om byråernas räkenskaper

 

​ ​
Länkar till de enskilda årsrapporterna om byråernas räkenskaper