Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) för budgetåret 2019

Rapport om årsredovisningen för Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-Lisa) för budgetåret 2019

Swedish icpdf.png 400 KB
22-10-2020