Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 22/2020: EU-byråernas framtid – potential för mer flexibilitet och samarbete

Swedish icpdf.png 4 MB
22-10-2020

​Tidigare har revisionsrätten inriktat sig på enskilda byråers prestationer. Nu gör vi för första gången en övergripande bedömning av de förutsättningar som EU har skapat för att ge alla EU-byråer stöd så att de kan leverera politik som gagnar medborgarna. Revisionen visade att det behövs större flexibilitet när det gäller byråernas struktur, funktionssätt och eventuella avveckling. Revisorerna fann även att otillräckligt stöd från medlemsstater, industri, kommissionen eller andra byråer hindrar några byråer från att utföra sitt uppdrag fullt ut. Revisionsrätten rekommenderar att kommissionen och byråerna mer eftertänksamt bedömer byråernas samstämmighet över deras livstid och anpassar resurserna därefter, att de bedömer ineffektivitet i fråga om styrning och förbättrar prestationsrapporteringen så att den inte enbart är inriktad på byråernas verksamheter utan även på deras viktiga bidrag till genomförandet av politik och att de underlättar byråernas ansträngningar att samarbeta som centrum för expertis och nätverkande.

Varje år granskar revisionsrätten också räkenskaperna för alla byråer som EU har inrättat, de intäkter de har haft och de betalningar de har gjort. Det dokument som sammanfattar resultaten från revisionen avseende budgetåret 2019 av EU:s 41 byråer och andra organ finns här.