Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Särskild rapport 22/2021: Hållbar finansiering: EU måste vidta mer konsekventa åtgärder för att styra om finansiering mot hållbara investeringar

Swedish icpdf.png 4 MB
20-09-2021

Det kommer att behövas betydande privata och offentliga investeringar för att ställa om till en ekonomi med noll nettoutsläpp. Vi har undersökt huruvida kommissionen har vidtagit rätt åtgärder för att styra om ekonomiska resurser mot hållbara investeringar. Vår slutsats är att det krävs mer konsekventa åtgärder på EU-nivå. Kommissionen har på ett bra sätt arbetat för ökad öppenhet på marknaden, men inga kompletterande åtgärder har satts in för att hantera de kostnader som ohållbara ekonomiska verksamheter förorsakar, och många åtgärder har försenats. Dessutom behöver kommissionen tillämpa enhetliga kriterier för att bedöma hållbarheten i EU:s budgetinvesteringar och bli bättre på att rikta insatserna för att få fram hållbara investeringsmöjligheter. Rapporten kan ge underlag för genomförandet av 2021 års strategi för att finansiera omställningen till en hållbar ekonomi.

Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4 andra stycket i EUF-fördraget.