-->

Politikområden

Så samarbetar vi med Europaparlamentets utskott


Vi presenterar resultaten från våra effektivitetsrevisioner i särskilda rapporter och översikter inom ett stort antal EU-politikområden.

I det här avsnittet presenterar vi de särskilda rapporter och översikter som har störst relevans för vart och ett av Europaparlamentets utskott under mandatperioden 2019–2024.

Europeiska revisionsrättens ledamöter och revisorer är redo och villiga att diskutera sina granskningsiakttagelser och rekommendationer direkt med alla parlamentsutskott, antingen vid utfrågningar eller seminarier, eller med Europaparlamentets politiska grupper.

Klicka på länkarna nedan för att visa vilka parlamentsutskott våra rapporter har störst relevans för.