-->

Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation

 

Utvecklingen inom desinformation och utländsk inblandning i EU:s demokratiska processer kan ha långtgående effekter på unionens politik och finanser.

Som EU:s revisorer ser vi framåt för att hjälpa till att hantera de viktiga utmaningar som EU står inför framöver, bland annat på området desinformation och utländsk inblandning.