-->

Kultur och utbildning

 

Investeringar i utbildning är avgörande för att arbetsproduktiviteten, yrkesutvecklingen och den ekonomiska tillväxten ska förbättras. Mot denna bakgrund har Europeiska socialfonden bidragit med närmare 34 miljarder euro i stöd till utbildningsåtgärder mellan 2014 och 2020. Utbildning har varit ett återkommande tema i många av våra rapporter om området sysselsättning och socialpolitik.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera de viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Vi ser framför oss ett antal trender som kommer att förändra vår nuvarande syn på utbildning. Digital kompetens kommer att bli ännu viktigare än den redan är och utbildningssektorn måste därför se över sina undervisningsplaner. Problemet med otillräcklig teknisk färdighet hos äldre generationer skulle kunna förvärras av ett utbildningssystem som inte på lämpligt sätt tillgodoser behoven i vårt moderna samhälle som förändras.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.