-->

Utrikesfrågor

EU är en global partner och i EU:s nya budget för 2021–2027 föreslås att anslagen till externa åtgärder ska öka väsentligt, till totalt omkring 123 miljarder euro. Vid våra granskningar av det här området undersöker vi utgifter i specifika länder och tittar på övergripande problem.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera de viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Den regelbaserade världsordningen står under ökat tryck och Europas roll som försvarare av multilateralt samarbete, mänskliga rättigheter och liberala värderingar blir allt viktigare. Många experter förutser att kampen mellan autokrati och demokrati kommer att forma vårt århundrades geostrategiska landskap. Auktoritära stater kommer i ökad utsträckning att försöka undergräva grundläggande demokratiska principer som rättsstatsprincipen och skyddet av mänskliga rättigheter.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.