-->

Industrifrågor, forskning och energi

Mycket av vårt arbete sammanfaller med ITRE:s intressen inom områdena innovation, FoU, SMF, energi och den digitala marknadsplatsen.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Ny teknik ändrar människors sätt att göra affärer, arbeta och leva. Automatisering och artificiell intelligens hotar att förändra industrin snabbare än samhället kan anpassa sig. Inom en nära framtid kommer maskiner att i allt större utsträckning stödja myndighetsbeslut om människor och företag eller till och med självständigt fatta sådana beslut. De exploderande möjligheterna till genredigering kommer att kräva en noggrann avvägning mellan exploatering av potential och förebyggande av missbruk.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.