-->

Sysselsättning och sociala frågor

 

Våra rapporter har varit inriktade på ett antal problem när det gäller jobbskapande och social rättvisa.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Arbetsmarknaden i EU har problem som beror på tidigare justeringar, däribland långtidsarbetslöshet och ungdomsarbetslöshet, sysselsättning av dålig kvalitet, deltidsarbete och tillfälliga anställningar, samt effekterna av befolkningsutveckling och migration. Tekniska framsteg ställer krav på nya färdigheter, och bristen på tekniska färdigheter bland arbetstagare är ett växande problem i Europa, särskilt i medelålders och äldre generationer. Samtidigt kommer över halva arbetsstyrkan 2020 att ha vuxit upp mobilt och uppkopplat.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.