-->

Inre marknaden och konsumentskydd

Fri rörlighet för varor och tjänster är två av de fyra grundläggande friheterna i EU. Vårt revisionsarbete på det här området sker inom EU-budgetens underrubrik ”Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning”.

Som EU:s revisorer ser vi även framåt för att hjälpa till att hantera viktiga utmaningar som EU står inför framöver. Internationella regler, frihandel och multilateralism är grundläggande EU-principer. Med den framväxande tendensen till protektionism kommer dessa principer att utsättas för ett ökat tryck genom nya budskap om vad frihandeln bör åstadkomma, för vilka grupper den ska anses vara ”rättvis” och hur kostnaderna och fördelarna med frihandeln ska fördelas.

Å andra sidan, ju färre möjligheter till handel utanför EU det finns, desto fördelaktigare blir EU:s inre marknad för de nationella ekonomierna. Men mer än 20 år efter det att initiativet till den inre marknaden lanserades måste många hinder för det fria flödet av varor och tjänster mellan medlemsstater fortfarande övervinnas.

Vi kommer att ha alla dessa faktorer i åtanke när vi framöver väljer ut granskningsuppgifter och formulerar rekommendationer.